Ashrams

Assisi Ashram, Bharananganam

Details

St. Francis Ashram, Uzhavoor

Details

St. Joseph Provincialate, Kottayam

Details

Portiuncula Ashram, Kattappana

Details

St. Thomas Ashram, Kavalam

Details

St. Jude Ashram, Mukhathala

Details

Padre Pio Ashram, Mundakkayam

Details

Loreto Ashram, Muvattupuzha

Details

Shanti Ashram, Nadukani

Details

St. Basil’s Ashram, Pathanamthitta

Details

Alphonsa Ashram, Rajakkadu

Details

Capuchin Vidyabhavan, Thellakom

Details

Gethsemany Ashram, Changanacherry

Details

Ranigiri Ashram, Mannanthala

Details

St. Michael Capuchin Ashram, Pallickamury

Details

Amala Ashram, Thopramkudy

Details

St. Antony’s Mercy Home, Purapuzha

Details

San Damino Capuchin Ashram, Chenkal, Ponkunnam

Details

Laverna Capuchin Ashram, Vagamon

Details

Sanjoe Capuchin Ashram, Parasala

Details